BENGKEL

Bengkel bermaksud mesyuarat atau perbincangan untuk bertukar-tukar pendapat dan sebagainya atau membincangkan sesuatu dalam perbincangan berkelompok. 
2008 IINPPi Hakcipta Terpelihara