CERAMAH

Ceramah bermaksud ucapan tentang sesuatu perkara, ilmu pengetahuan atau ucapan membicarakan sesuatu perkara (seperti bahasa, politik dan lain-lain).

 
2008 IINPPi Hakcipta Terpelihara