FORUM

Forum bermaksud majlis perbincangan (bertukar-tukar pendapat) tentang sesuatu perkara dan terbuka kepada orang ramai atau perjumpaan untuk perbincangan terbuka tentang perkara yg menjadi kepentingan awam.

 

 
2008 IINPPi Hakcipta Terpelihara