VISI:
Bertekad untuk menjadi institusi latihan yang berwibawa dan dihormati dalam pembangunan bakat manusia terutamanya tentang integriti.

MISI
:
Bertekad untuk memupuk dan menggalakkan integriti sebagai cara hidup dengan menyediakan program berkualiti tinggi kepada pelbagai sektor yang memenuhi keperluan dan jangkaan.     

OBJEKTIF:
Menubuhkan sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika sepenuhnya dengan rakyatnya kuat dalam dalam kerohanian dan ketabahan dalam menghadapi cabaran.

Memberi bimbingan, pendidikan dan latihan kepada pelbagai sektor agar bakat manusia dapat membangun sepenuhnya.

Meningkatkan tahap kesedaran, komitmen dan kerjasama di kalangan semua sektor dalam usaha meningkatkan integriti dan bakat manusia.?

NILAI TERAS
:
Integriti Mengamalkan nilai-nilai integriti dalam semua situasi tindakan, pertuturan dan minda sebagai teras budaya kerja.

Komitmen
Memberikan komitmen yang tinggi yang tidak berbelah bagi terhadap tugasan dan perkhidmatan.

Tabah
Menunjukkan ketabahan dalam melakukan sesuatu sehingga berjaya walaupun dalam situasi dan suasana sukar.

Kualiti
Memastikan tahap kualiti yang maksimum di terjemahkan dalam setiap tugasan dan perkhidmatan.

STRATEGI KORPORAT:
Kami komited dalam menyediakan pendidikan dan latihan yang berkualiti tinggi dengan bayaran yang berpatutan sekaligus mewujudkan dan menawarkan proposisi nilai yang unik kepada pelanggan yang akhirnya mewujudkan kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan.

POLISI KUALITI
:

Matlamat kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada pelanggan. Untuk mencapai matlamat ini, kami sentiasa meningkatkan perkhidmatan yang diberikan, agar dapat memenuhi dan melangkaui kepuasan pelanggan pada setiap masa.

RASIONAL LOGO IINPPi
Warna merah melambangkan keutuhan, kekuatan dan keazaman IINPPi dan warganya dalam menghadapi cabaran di dalam usaha membudayakan integriti dikalangan masyarakat.

Warna putih melambangkan sifat bersih, telus dan tulus. Ia juga melambangkan objektif murni IINPPi untuk membasmi penyelewengan, salahguna kuasa dan rasuah secara bekerjasama dengan pelbagai pihak.

Huruf I membawa maksud integriti dan imej globe membawa maksud keseluruhan. Ia juga melambangkan usaha IINPPi untuk membudayakan integriti yang melibatkan seluruh anggota masyarakat iaitu daripada peringkat akar umbi masyarakat hingga ke peringkat atasan termasuk golongan pemimpin.