SEMINAR

Seminar bermaksud perjumpaan untuk menyelidik dan membahaskan sesuatu masalah di bawah pimpinan orang-orang yang arif dalam hal itu atau perjumpaan untuk berbincang serta bertukar-tukar pendapat tentang perkara-perkara tertentu.


 
2008 IINPPi Hakcipta Terpelihara